7 grudnia 2018

Spotkanie informacyjne 12.12.2018 r.

W ramach naboru partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Projekt partnerski Lion –  budowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej na terenie województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, pragniemy Państwa zaprosić na spotkanie informacyjne.

 

Data: 12 grudnia 2018 r.

Godzina: 9:00 – 15:00

Miejsce: sala konferencyjna Ameryka,

               Inkubator Przedsiębiorczości,

               ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno

 

Więcej informacji o naborze znajdą Państwo pod linkiem: http://lioneg.pl/projekt-partnerski-lion-rpo-lubuskie/ 
W celu potwierdzenia przybycia proszę o kontakt: 665-569-526, biuro@lioneg.pl