Bocian

Program Bocian został wprowadzony wraz z początkiem roku 2014 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Pośród wielu rodzajów odnawialnych źródeł energii wspieranych przez program Bocian znajduje się także instalacja fotowoltaiczna. Jej moc, aby inwestycję objął program dofinansowania, powinna mieścić się w przedziale od 200 kW do 1 MW.

Program Bocian skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, a jego budżet na lata 2014-2020 wynosi 420 milionów złotych.

Dofinansowanie OZE w ramach tego programu odbywa się w ramach kredytów preferencyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, inwestorzy mogą pozyskać do 75% dofinansowania do kosztów związanych w montażem instalacji fotowoltaicznej. Jednak, aby uzyskać dofinansowanie, jednostkowy koszt inwestycji nie może przekraczać poziomu 10 milionów zł/MW. Okres kredytowania to nie dłużej niż 15 lat od momentu wypłaty pierwszej transzy pożyczki. Z kolei wysokość dofinansowania to od 2 milionów do 40 milionów złotych.Bocian zawiera oprocentowanie kredytów preferencyjnych WIBOR 3M – 100 punktów bazowych, jednak nie mniejsze niż 2% w skali roku.

Warunki dofinansowania w ramach programu Bocian:

  • Inwestor musi być przedsiębiorcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art.  43  (1)  Kodeksu  cywilnego.
  • Inwestycja w instalację fotowoltaiczną nie może przekraczać kosztów 10 mln zł/MW.
  • Moc instalacji fotowoltaicznej musi znajdować się w zakresie 200-1000 kW.
  • Wysokość kredytu preferencyjnego wynosi maksymalnie 40 mln zł.
  • Spłata pożyczki rozłożona jest maksymalnie na 15 lat, licząc od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki.
  • Oprocentowanie spłacane jest w harmonogramie kwartalnym i wynosi nie mniej niż 2% w skali roku (WIBOR 3M – 100 pkt bazowych).