5 sierpnia 2015

BOŚ Bank wstrzymał przyjmowanie wniosków PROSUMENT

Pod koniec kwietnia 2015 BOŚ Bank rozpoczął realizację programu „PROSUMENT” przez ten czas otrzymał ponad 2,3 tys. wniosków na blisko 103 mln zł.

W czerwcu prowadzono prace nad regulaminem „PROSUEMNTA” czego wynikiem jest wydłużony okres zwiększonego dofinansowania w wysokości 40% do końca 2016r, w związku z czym zwiększono środki na pomoc bezzwrotną na 280 mln. Jednak główne zmiany zachodzą w wysokość kosztów kwalifikowanych instalacji i zmniejszenia mocy ich obowiązywania: na 7000 zł/kW do instalacji poniżej 5 kW i 6000zł/kW dla mocy powyżej 5kW są to mniej korzystne warunki jak do tej pory (8000 zł/kW poniżej 10 kW oraz od 6000 zł/kW powyżej 10 kW). Zmiany te zaczną obowiązywać po 31.07.2015 r.

Ze względu na zmiany w regulaminie, i organizację nowego naboru dla jednostek mających dystrybuować środki z programu „prosuemnt. BOŚ Bank wstrzymał przyjmowanie wniosków.