31 stycznia 2018

Dofinansowanie dla firm 65 – 75% w ramach RPO

Lion Energy Group Sp. z o. o.  – Partner Wiodący Projektu (który sprawował będzie również rolę Wnioskodawcy i Lidera Projektu) informuje, że 01 lutego 2018 r. ogłasza otwarty nabór partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Projekt partnerski Lion –  budowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej na terenie województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci (dalej zwanego Projektem).

 Celem projektu jest zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach i gruntach należących lub będących w dyspozycji Partnerów Projektu w celu zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej.  Realizacja projektu przyczyniać się będzie, także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności CO2.

Najbardziej prawdopodobny poziom dofinansowania wyniesie pomiędzy 65% – 75% wartości kosztów kwalifikowanych (tj. wartości zbliżonej do kosztów inwestycyjnych netto Partnerów bez podatku VAT).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową dokumentacją zamieszczoną poniżej.

Zapraszamy również na bezpłatne spotkanie informacyjne w dniu 26 lutego 2018 r.,
miejsce: ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, sala konferencyjna na parterze.

  1. Regulamin_naboru_partnera_spoza_sektora_finansow_publicznych
  2. Umowa partnerstwa_Lion_lubuskie
  3. Załącznik_nr_1_do_regulaminu_Formularz_oferty
  4. Załącznik_nr_1_do_oferty_oswiadczenie_o_prawie_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_realizacji_projektu
  5. Załącznik_nr_2_do_oferty_Finansowanie
  6. Załącznik_nr_3_do_oferty_Oswiadczenie_ZUS_US