Dofinansowanie fotowoltaika

Strategia działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował wsparcie finansowe w dwóch programach ( PROSUMENT i BOCIAN) dla rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Celem tych programów jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

PROSUMENT – linia dofinansowania fotowoltaiki z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną w produkcji energii elektrycznej. Program prosument ma wejść w życie w pierwszym kwartale 2014 roku, obecnie Rada Nadzorcza NFOŚiGW rozważa wprowadzenie dofinansowania do Produktu.

Dofinansowanie fotowoltaika ma mieć formę kredytu preferencyjnego z oprocentowaniem 1% w skali roku, który udzielany będzie maksymalnie na 10 lat. Prowizja i opłaty mają wynosić 3% wartości kredytu. Wartość udzielanego kredytu to 100-150 tys. zł dla klientów indywidualnych i 300-400 tys. zł dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot lokalnych. Wysokość kredytu,będącego dofinansowaniem fotowoltaiki, uzależniona jest od zastosowania instalacji z jednego źródła lub połączenie różnych źródeł tzw. kogeneracji.

Program skierowany jest do klientów indywidualnych, wspólnot lokalnych i spółdzielni mieszkaniowych. Wartość środków przeznaczonych przez NFOŚiGW na ten program to 600 mln zł do czasu wyczerpania środków. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW.

Wymagania:

  • wysoka jakość instalowanych urządzeń,
  • instalacja liczników energii elektrycznej,
  • gwarancja producenta głównych urządzeń i rękojmia wykonawcy, na co najmniej 5 lat,
  • projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.

 

BOCIAN – z początkiem roku 2014 NFOŚiGW uruchomi program mający na celu finansowanie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w przedziale mocy od 200 kW do 1MW dla zakładanych instalacji fotowoltaicznych. Program dedykowany dla przedsiębiorców.

Dofinansowanie fotowoltaika w programie bocian zakłada udzielenie kredytu preferencyjnego z oprocentowaniem WIBOR 3M – 100 pkt bazowych, jednak nie mniej niż 2%. Kredyt może sfinansować 75% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia zakładanej instalacji. Minimalna kwota pożyczki to 2 mln zł, a maksymalna – 40 mln zł.

Wkrótce zamieścimy informacje na temat Programów Operacyjnych w nowym budżecie z Unii Europejskiej na lata 2014-2020, które mają być przeznaczone na cele związane z odnawialnymi źródłami energii jak również na poprawę efektywności energetycznej w budynkach.