30 marca 2015

Dofinansowanie na OZE nawet 90%!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w ramach którego nie wykorzystane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013 zostaną przeznaczone na finansowanie mikroinstalacji prosumenckich wytwarzających energię elektryczną lub cieplną.

Budżet programu wyniesie 22 750 000 euro, a poziom dofinansowania ma wynieść 90%. beneficjentem funduszy będzie gmina. Jedna gmina może otrzymać maksymalnie 200 000 euro, w ramach tych środków gmina może zrealizować inwestycje na swoich budynkach, jak również na budynkach swoich mieszkańców – na potrzeby własne gospodarstw domowych.

Planowany termin nabór wniosków w ramach w/w programu to druga połowa kwietnia 2015r.

Jest to bardzo dobra wiadomość i duża szansa na rozwój przydomowych OZE zwłaszcza gdy dofinansowanie na OZE wynosi 90%.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi