Dofinansowanie OZE

Inwestycje w odnawialne źródła energii wiążą się ze sporymi wydatkami. Dofinansowanie OZE jest wówczas świetnym rozwiązaniem. Pieniądze pochodzące z programów wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii pochodzą zarówno z budżetu Unii Europejskiej, jak również z regionalnych programów. W Polsce najpopularniejszym dofinansowaniem OZE są programy takie jak:

  • Prosument oraz Bocian, są to programy prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skupiają się na dofinansowaniu OZE skierowanemu na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne – dowiedz się więcej: dofinansowanie fotowoltaika.
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – powstał, aby wspierać wszelkie innowacje wprowadzane na rynek przez przedsiębiorców,
  • Projekt jest kolejnym programem pilotowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ukierunkowanym jednak na przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, takich jak wykorzystanie biomasy, biogazu, a także pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru oraz wody, a także gospodarowanie energią pochodzącą z wód geotermalnych.

 

Niemal wszystkie możliwości na dofinansowanie OZE opierają się na kredytach na preferencyjnych warunkach. Dzięki temu inwestor może spłacać je w dogodnym dla siebie, bądź swojej firmy rytmie. Zróżnicowane jest oprocentowanie występujące w programach oferujących dofinansowanie OZE. Może ono wynieść 1% w skali roku – Prosument, a także minimum 2% w przypadku programu Bocian. Odmienne są też docelowe grupy danego dofinansowania OZE, a co za tym idzie, jego wysokość. Programy Prosument oraz Projekt skierowane są do klientów indywidualnych oraz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot lokalnych. W przypadku programu Prosument, dofinansowanie OZE może wynieść od 100 do 400 tysięcy zł. Natomiast program Bocian, którego odbiorcami są przedsiębiorcy, pożyczka na inwestycje w fotowoltaikę może wynieść aż 40 milionów zł.