4 maja 2014

Domowa instalacja fotowoltaiczna

Domowa instalacja fotowoltaiczna jest idealnym sposobem na zagospodarowanie sporych oszczędności w domowym budżecie. Wykorzystując odnawialne źródła energii, wśród których znajduje się energia słoneczna, możemy w dużym stopniu uniezależnić się od regionalnego dostawcy energii elektrycznej. Wprowadzana przez Ministerstwo Gospodarki ustawa OZE daje nam również możliwość pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, jaką wytworzy nasza domowa instalacja fotowoltaiczna. Wszystko to możliwe będzie bez wymaganego prowadzenia działalności gospodarczej.

9

Jak bardzo opłaca się zatem domowa instalacja fotowoltaiczna?

Za każdy wyprodukowany nadmiar energii elektrycznej, jaką wprowadzimy do sieci dystrybucyjnej, odbiorca zapłaci nam 1,1 zł/kWh. Łatwo zatem przeliczyć, że w przypadku, gdy nasza domowa instalacja fotowoltaiczna ma moc generowania energii na poziomie 5000 kWh rocznie, zysk może wynieść ponad 5000 zł w skali roku. Taka domowa instalacja fotowoltaiczna może zwrócić koszty inwestycji w ciągu najbliższych 6 lat. Biorąc pod uwagę, że umowy z odbiorcami energii zawierane są na okres co najmniej 10 lat, po pierwszych 6 latach, nasza domowa instalacja fotowoltaiczna będzie przynosić, w dosłownym tego słowa znaczeniu, CZYSTY zysk.