Instalacja Fotowoltaiczna

Proponowane rozwiązania instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne

 1. Prosument – klienci indywidualni, wspólnoty lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe wytwarzające prąd na własne potrzeby.

  Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii jest szansą dla osób, które chcą w przyszłości uniknąć płacenia rachunków za prąd. Przykładem może być tutaj instalacja fotowoltaiczna dedykowana Klientowi indywidualnemu, wspólnocie lokalnej czy spółdzielni mieszkaniowej. Podmioty te już w 2014 roku będą mogły skorzystać ze specjalnego programu przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tzw. PROSUMENT.  Jest to kontynuacja finansowania NFOŚiGW w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Poprzedni program był dedykowany kolektorom wodnym i cieszył się bardzo dużą popularnością.

   

 2. Przedsiębiorca wytwarzający prąd na własne potrzeby.

  Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii jest okazją dla firm na to, aby ograniczyć stałe koszty działalności przedsiębiorstwa drogą eliminacji opłat za rachunki za prąd. Przedsiębiorcy w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 mogą mogli skorzystać z możliwości pozyskania dofinansowania lub kredytu preferencyjnego, których przeznaczeniem będzie inwestycja w odnawialne źródła energii, bądź poprawa efektywności energetycznej budynków firmy.

   

 3. Gospodarstwa rolne wytwarzające prąd na własne potrzeby.

  Ustawa OZE jest sposobnością dla gospodarstw rolnych do zmniejszenia kosztów związanych z opłatami za elektryczność w ramach działalności rolniczej. W ramach nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020, rolnicy będą mogli pozyskać szereg dofinansowań oraz kredytów preferencyjnych z przeznaczeniem na inwestycje związane z energią odnawialną, a także z poprawą efektywności energetycznej eksploatowanych budynków.

   

 4. Jednostki Samorządu Terytorialnego wytwarzające prąd na własne potrzeby.

  Ustawa o energii odnawialnej stanowi możliwość zmniejszenia stałych kosztów generowanych z racji wykorzystania elektryczności przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Nowy budżet UE na lata 2014-2020 zawiera szansę pozyskania przez takie Jednostki dofinansowań oraz kredytów preferencyjnych. Przeznaczeniem tych funduszy mają być inwestycje powiązane z energią pozyskaną z odnawialnych źródeł, jak również poprawa efektywności energetycznej budynków.

   

 5. Przedsiębiorca sprzedający prąd w systemie aukcyjnym.

 

Proces inwestycyjny instalacji fotowoltaicznej

ETAP I

Decyzja o warunkach zabudowy i wniosek o przyłącze
 1. Wybór lokalizacji
 2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszczający działalność produkcyjną (powyżej 40kW)
 3. Wystąpienie z Wnioskiem o wydanie warunków zabudowy (powyżej 40kW), w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
 4. Dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością (Wypis z Księgi Wieczystej, Umowa Dzierżawy)
 5. Mapa sytuacyjna 1:1000
 6. Wniosek o przyłącze

ETAP II

Warunki przyłącza i budowa przyłącza
 1. Decyzja o warunkach przyłącza z zakładu energetycznego
 2. Projektowanie (stacji i linii powyżej 40kW)
 3. Uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy dla stacji i linii (powyżej 40kW)
 4. Pozwolenie na budowę (powyżej 40kW)
 5. Uzgodnienie projektu z zakładem energetycznym
 6. Budowa przyłącza

ETAP III

Budowa mikroinstalacji do 40kW
 1. Montaż konstrukcji
 2. Montaż paneli
 3. Montaż inwerterów
 4. Montaż okablowania i systemów zabezpieczających – Podłączenie instalacji do sieci energetycznej
Budowa elektrowni fotowoltaicznej
przygotowanie terenu
 1. Budowa konstrukcji
 2. Montaż paneli
 3. Montaż inwerterów
 4. Montaż okablowania i systemów zabezpieczających
 5. Montaż internetu
 6. Budowa ogrodzenia i monitoringu
 7. Podłączenie elektrowni do sieci energetycznej
 8. Wystąpienie o wydanie Koncesji (powyżej 200kW)