Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne są urządzeniami, w których energia słoneczna przemieniana jest na energię cieplną, która z kolei może być wykorzystana podczas procesu ogrzewania wody użytkowej w domu, ogrodzie, a także wspomagać ogrzewanie domu.

Według przeprowadzonych w Polsce analiz, kolektory słoneczne zastosowane w gospodarstwie domowym pozwalają zaoszczędzić nawet 80% energii tradycyjnej w procesie ogrzewania wody użytkowej oraz 30% podczas ogrzewania domu.

Dlaczego stosujemy kolektory słoneczne?

  • Stopniowy spadek cen kolektorów słonecznych.
  • Perspektywa wzrostu cen energii konwencjonalnej.
  • Wszechstronność zastosowań energii wyprodukowanej przez kolektory słoneczne.
  • Krótki czas zwrotu kosztów instalacji, przy długim okresie trwałości kolektorów słonecznych.
  • Wysoka efektywność energetyczna sprzętu, jego trwałość i walory estetyczne.
  • Możliwe dofinansowanie OZE w formie dotacji oraz preferencyjnych kredytów na zakup instalacji kolektorów słonecznych.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę kolektorów płaskich oraz próżniowych, które znajdą swoje zastosowanie niemal w każdym rodzaju budownictwa.

Kolektory słoneczne płaskie są najpopularniejszym typem kolektorów słonecznych ze względu na wysoką wydajność, trwałość oraz niską cenę, przy zachowaniu wysokiego poziomu estetyki. Zasada ich działania sprowadza się do zatrzymywania promieni słonecznych przez absorber, który z kolei ogrzewa miedziane kanały, w których gromadzi się płyn grzewczy. Płyn grzewczy transportowany jest do zbiornika z wodą, gdzie ogrzewa ją i wraca z powrotem do kolektora. Absorber, który zbudowany jest zwykle z miedzianej, bądź aluminiowej, płyty, jest tutaj czynnikiem najbardziej decydującym, bowiem od niego zależy trwałość kolektora oraz jego sprawność. Kolektor słoneczny od spodu pokryty jest warstwą izolacyjną (wełna mineralna), z kolei od góry pokrywa go szyba solarna, która chroni wnętrze kolektora przez czynnikami atmosferycznymi, takimi jak grad.

Kolektory słoneczne rurowo-próżniowe, podobnie jak kolektory słoneczne płaskie, produkują energię korzystając z energii słonecznej, jednakże zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami kolektorów słonecznych mieści się w ich budowie. Kolektory rurowo-próżniowe zbudowane są z odseparowanych od siebie rurek, wewnątrz których mieszczą się osadzone w próżni miedziane rurki cieplne. Wszystkie pojedyncze rury próżniowe połączone są wewnątrz kanału zbiorczego, tam wszystkie miedziane rurki cieplne łączą się w główną głowicę. Dalej, podobnie jak w przypadku kolektorów płaskich, płyn grzewczy transportowany jest do zbiornika z wodą, gdzie ogrzewa ją, a następnie wraca do kolektora.