14 czerwca 2014

Mała instalacja fotowoltaiczna

Mała instalacja fotowoltaiczna to, według nowych przepisów wprowadzonych przez ustawę OZE, systemy charakteryzujące się mocą w zakresie 40-200 kW. Instalacje tego rodzaju montowane są z reguły na działkach lub dachach płaskich, których powierzchnia wynosi 1000-3000 m2 lub na dachach skośnych, których powierzchnia wynosi przynajmniej 250-1500 m2.

mała instalacja fotowoltaiczna

Czym wyróżnia się mała instalacja fotowoltaiczna:

  • nie jest wymagana koncesja na produkcję energii elektrycznej,
  • sprzedaż energii elektrycznej, wyprodukowanej przez tą instalację, wymaga prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów polskiego prawa,
  • aby przyłączyć instalację do sieci, należy pozyskać od lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej warunki techniczne,
  • za podłączenie do sieci dystrybucyjnej należy uiścić połowę opłaty ustalonej bazując na rzeczywistych kosztach,
  • przy instalacjach o mocy znamionowej do 100 kW koszty związane z montażem licznika ponosi operator sieci dystrybucyjnej, w przypadku większych instalacji koszty ponosi inwestor.

Każda mała instalacja fotowoltaiczna o mocy do 100 kW jest dodatkowo objęta programem wsparcia stałych taryf gwarantowanych. Z kolei większe małe instalacje fotowoltaiczne przyznawane mają świadectwa pochodzenia energii.

Jakie stawki obowiązują przy odsprzedaży energii?

W przypadku dachowych instalacji o mocy od 40 do 100 kW, stawka za każdy kWh wynosi 1,15 zł. Z kolei, jeśli mowa o gruntowej instalacji o tej samej mocy, stawka za każdy kWh wynosi 1,10 zł.