29 maja 2014

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Pojęcie mikroinstalacja fotowoltaiczna zostało wprowadzone w momencie, w którym ustawa OZE zaczęła byś obowiązującym dokumentem prawnym. Wprowadzona została bowiem nowa grupa producentów zielonej energii –prosumenci.

Sam pomysł wprowadzenia mikroinstalacji na polski rynek wprowadzi mnóstwo regulacji w sektorze energetyki. Stanowi on wskaźnik rozwoju domowych producentów energii, gdyż, dzięki zapisom w ustawie o odnawialnych źródłach energii, producent energii pochodzącej z mikroinstalacji zwolniony będzie między innymi z prowadzenia działalności gospodarczej.

mikroinstalacjafotowoltaiczna

Według ustaleń zawartych przez ustawodawców, wytwórca energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne o mocy nieprzekraczającej 100 kW będzie przekazywał większość wyprodukowanej energii do sieci dystrybucyjnej. Wynika to z tego, że w godzinach południowych uzyskuje się większe wyniki w produkcji energii, a gospodarstwo domowe zużywa wówczas mniej energii. Oznacza to, że jedynie niewielka ilość wyprodukowanej energii przeznaczona będzie na własny użytek. Liczniki pomiaru energii energetycznej zainstalowane będą w miejscu zacisków instalacji, a także w przyłączeniu instalacji do sieci. Producent energii będzie pozyskiwał przychów na bazie wskazań tego drugiego licznika. Mechanizm ten ograniczy bezpodstawne zużycie energii na własny użytek, jak również wpłynie na oszczędzanie energii. Podsumowując – energia, którą wygeneruje mikroinstalacja fotowoltaiczna będzie najpierw wykorzystywana do zaspokojenia własnych potrzeb, a w drugiej kolejności będzie sprzedawana do sieci dystrybucyjnej.

Taka droga wykorzystywania mikroinstalacji fotowoltaicznej może mniej opłacić się samym właścicielom takich mikroinstalacji. Energia przez niego wyprodukowana będzie sprzedawana za stawkę 1,1 zł/kWh, co oznacza, że właścicielowi mikroinstalacji będzie się bardziej opłacało sprzedawać całą energię do sieci, a energię, jaką zużyje, kupować od lokalnego dostawcy.