Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii pozyskiwane są ze źródeł, które ulegają samoczynnemu odnowieniu, tym samym, nie ulegają one wyczerpaniu. Pozyskana w ten sposób energia nazywana jest energią odnawialną. Pozyskiwanie takiej energii odbywa się przy wykorzystaniu naturalnych czynników przyrodniczych, przez co proces ten nie zagraża w żaden sposób środowisku naturalnemu.

Odnawialne źródła energii to między innymi:

  • energia słoneczna – najpopularniejszy i stosunkowo najłatwiejszy sposób na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, nieograniczona niemal dostępność do promieniowania słonecznego pozwala na satysfakcjonujące wykorzystanie jego potencjału do ogrzewania domu lub produkcji energii elektrycznej,
  • energia wiatru – jedna z najstarszych znanych metod pozyskiwania energii odnawialnej, przy pomocy energii wiatru napędzane są turbiny produkujące energię elektryczną na całym świecie, również na morzach,
  • zasoby geotermalne – wykorzystując pompy ciepła, jesteśmy w stanie ogrzewać wodę użytkową energią pochodzącą z wnętrza Ziemi,
  • energia wody – wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub bezpośrednio do napędzania maszyn,
  • biomasa – energia produkowana jest tutaj w procesie spalania odpadków roślinnych, takich jak słoma, która jest źródłem odnawialnym, ponieważ w kolejnym roku jej ilość w przybliżeniu będzie taka sama, jak ilość spalonej słomy w danym roku.

 

Zalety wykorzystywania odnawialnych źródeł energii:

  • Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery Ziemi.
  • Zwiększenie oszczędności w domowym budżecie– wyprodukowaną energię możemy wykorzystać na własny użytek, co pozwala na .
  • Dzięki nowym rozporządzeniom (dowiedz się więcej: Ustawa OZE), wytworzoną dzięki odnawialnym źródłom energii energię elektryczną możemy odsprzedać do sieci dystrybucyjnej.
  • Decyzja o tym, aby zainstalować odnawialne źródła energii w naszym gospodarstwie domowym, może zostać wsparta przez dofinansowanie OZE w formie dotacji lub preferencyjnego kredytu. Zobacz także: dofinansowanie fotowoltaika.