Oferta

POWIERZAJĄC NAM BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ GWARANTUJEMY PAŃSTWU:

1. Kompleksową obsługę inwestorską we wszystkich etapach inwestycji:
  • przygotowanie niezbędnych wniosków (decyzja o warunkach zabudowy, wniosek o przyłączę, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
  • projekt instalacji,
  • dobór optymalnych parametrów instalacji:
  • budowa mikroinstalacji (do 50 kW) – decydując się tę wielkość instalacji, nie musisz obawiać się ogromu formalności. Nie potrzebujesz pozwolenia budowlanego i żadnych koncesji. Ponadto nie musisz prowadzić działalności gospodarczej!
  • budowa małych instalacji (do 500 kW)
  • nadzór budowy instalacji.
2. Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji:
  • analizy ekonomiczne dla celów inwestycji fotowoltaicznej,
  • pomoc w uzyskaniu kredytu preferencyjnego przeznaczonego na cele inwestycyjne,
  • pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych na cele inwestycyjne,
  • ubezpieczenie inwestycji.