27 grudnia 2018

Ogłoszenie o wyborze partnerów

Ogłaszamy zakończenie otwartego naboru partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. „Projekt partnerski Lion –  budowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej na terenie województwa lubuskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.

Zgodnie z regulaminem oferty można było składać do dnia 24.12.2018 r.

Wyniki wyboru partnerów przedstawiają się następująco (kolejność alfabetyczna):

  1. AGROTECH Jarosław Michalski
  2. Arenys Sp. z o.o.
  3. Ferma drobiu Andrzej Kałużny
  4. Gospodarstwo rolne Daniel Tymczyszyn
  5. PNZ Wójcik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilia Wójcik
  7. Przedsiębiorstwo zaopatrzenia technicznego i usług Pro-Tech Andrzej Binkowski
  8. Przetwórstwo mięsne Kamila Kamyszek
  9. Reprodukcyjna ferma kur Jarosław Tymczyszyn

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.