Pompy ciepła

Pompy ciepła dają możliwość odbioru energii cieplnej znajdującej się w olbrzymich pokładach naturalnych złóż. Unikalna technologia wykonania pomp ciepła daje sposobność do odbioru takiej energii z różnorodnych źródeł – ziemi, powietrza, wody. Jednak wszystkie te złoża dostarczają energii, która w żaden sposób nie może być bezpośrednio wykorzystania, ponieważ ich temperatura niewiele różni się od temperatury otoczenia, jest więc za niska, aby wspomagać instalację grzewczą.

Podczas procesu ogrzewania energii pozyskanej z naturalnych źródeł, pompy ciepła wykorzystują lewobieżny obieg termodynamiczny Ziemi. Elementy składowe pompy ciepła tworzą zamknięty układ, wewnątrz którego krąży energia, jaka została wcześniej pozyskana. Podlega ona przekształceniu z postaci ciekłej w gazową, a także na odwrót, tworząc tym samym wymuszony obieg energii cieplnej ze źródła dolnego do górnego.

Wymiennik ciepła, zwany parownikiem, zamienia czynnik roboczy, pochodzący z odnawialnego źródła, będący w postaci cieczy i gazu ulega odparowaniu. W ten sposób odebrana zostaje mu energia cieplna pochodząca z dolnego źródła. Następnie para o niskim ciśnieniu zostaje zassana do sprężarki, która powiększa temperaturę czynnika roboczego, a także jego ciśnienie. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie czynnika gazowego do wymiennika ciepła, który z kolei nazywany jest skraplaczem. To tutaj ciepło zostaje odebrane nośnikowi i przekazane do górnego źródła. Na drodze do parownika czynnik natrafia na zawór rozprężający, który jest ostatnim elementem obiegu termodynamicznego. Tutaj obniża się ciśnienie oraz temperatura czynnika roboczego.