8 kwietnia 2015

Potencjał produkcyjny fotowoltaiki w Polsce

Polska na tle innych krajów europejskich jeżeli chodzi o nasłonecznienie wypada całkiem dobrze. Zasoby energii słonecznej w Polsce wahając się od  1050 – 1150 kWh/m2 gdzie np. w Hiszpanii czy Włoszech to blisko 1600 kWh/m2. Na północy zaś dociera nieco ponad 500 kWh/m2 energii słonecznej. Powszechny tok rozumowania skłonił by nas do wniosku, że Polska wcale nie ma dużego potencjału jeżeli chodzi o produkcję energii. Nic bardziej mylnego. Owszem w południowych krajach europy nasłonecznienie jest większe i mają duży potencjał energetyczny jednak równocześnie panują tam znacznie wyższe temperatury co osłabia wydajność ogniw fotowoltaicznych. Warto dodać że panele fotowoltaiczne najefektywniej pracują przy temperaturze do 25oC. Można powiedzieć, że Polska jest w strefie przejściowej między południowymi krajami a północnymi. Temperatura w lecie w Polsce wacha się między 15oC a 22oC. Dzięki czemu Panele się nie przegrzewają i mogą efektywnie pracować, co daje nam porównywalne efekty produkcji energii co w krajach południowej europy. Dobrym przykładem mogą być Niemcy gdzie nasłonecznienie jest mniejsze niż w Polsce a rozwój mikroinstalacji największy w europie.

Załóżmy że nasza instalacja fotowoltaiczna o mocy 1kWp jest ułożona idealnie na południu i pod optymalnym kontem (ok. 30o) w Polsce wytworzymy 1100 kWh energii elektrycznej rocznie. Natomiast dla porównania Hiszpania ma wysokie nasłonecznienie w granicach 1600 kWh/m2 a  z 1kWp wyprodukuje 1400 kWh. Nie mamy problemu z wysunięciem wniosku, iż w krajach północnych produkcja prądu z energii słonecznej nie osiągnie wysokiego poziomu, a mimo to fotowoltaika jest tam montowana