Prosument

Prosument jest programem wspierającym zakup oraz montaż mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i oferuje dopłaty na częściowe spłaty kredytów bankowych przeznaczonych na zakup oraz montaż instalacji wyposażonej w kolektory słoneczne.

Z programu Prosument skorzystać mogą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, a także samorządy terytorialne.

Dofinansowanie OZE obejmuje zakup oraz montaż instalacji przeznaczonej do produkcji:

  • energii elektrycznej,
  • ciepła (do ogrzewania wody użytkowej lub wspomagania C.O.)

dla potrzeb mieszkalnych domów jedno- lub wielorodzinnych, w tym także dla zamiany istniejącej instalacji na nowoczesną, bardziej efektywną i ekologiczną.

Założenia programu Prosument obejmują ograniczenie co roku emisję CO2 do atmosfery na poziomie 165000 Mg, a także roczne wytworzenie energii odnawialnej w wysokości 360000 MWh.

Prosument posiada budżet w wysokości 600 milionów złotych, które przeznaczone są na lata 2014-2020, jednak możliwość zawierania umów mija w 2018 roku.

Do programu Prosument zgłaszane mogą być instalacje, które do produkcji energii odnawialnej wykorzystują:

  • biomasę, pompy ciepła lub kolektory słoneczne do produkcji ciepła o mocy nie przekraczającej 300 kWt,
  • fotowoltaikę, małe elektrownie wiatrowe produkujące energię elektryczną, których moc nie przekracza 40 kWe.

 

Zasady udzielania dofinansowania w programie Prosument:

  • kredyt preferencyjny z dotacją – łącznie do 100% kosztów instalacji,
  • dotacja w wysokości 20 lub 40% dofinansowania (po 2015 roku, dotacja wynosić będzie odpowiednio 15 oraz 30%),
  • maksymalna wysokość kosztów instalacji to 100 tysięcy – 450 tysięcy złotych, w zależności od rozmiaru inwestycji oraz inwestora,
  • oprocentowanie kredytu wynosi 1%,
  • maksymalny okres kredytowania to 15 lat,
  • beneficjenci programu Prosument nie mogą uczestniczyć w innym rządowym programie wspierania odnawialnych źródeł energii.

Więcej na temat Prosumenta w ULOTCE