25 lutego 2015

Sejm przyjął ustawę o OZE

W ostatnich trzech miesiącach prace nad ustawą OZE nabrały rozpędu czego efektem jest jej przyjęcie przez Sejm w dniu 20.02.2015r. wraz z poprawką prosumencką.

Poprawka ta określa taryfy gwarantowane za wyprodukowaną nadwyżkę w mikroinstalacji do 10 kW:

  • Przy instalacji o mocy do 3 kW inwestor otrzyma 0,75 zł za wyprodukowany 1kWh,
  • Przy instalacji o mocy od 3 kW do 10 kW inwestor otrzyma 0,65 zł za wyprodukowany 1kWh
  • Wsparcie to będzie obowiązywać przez 15 lat od pierwszego dnia produkcji prądu z instalacji OZE.

Rozliczenie wyprodukowanej w mikroinstalacji energii następować będzie w systemie półrocznym.

Teraz marszałek sejmu ma przekazać ustawię o OZE prezydentowi, który ma podpisać ustawę w 21 dni. Po czym skieruje ustawę do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Treść ustawy o OZE przyjętą przez Sejm w dniu 20.02.2015r. znajdziecie Państwo pod tym linkiem.