Instalacja fotowoltaiczna

 

 

Z CZEGO SKŁADA SIĘ INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA?

 

  1. Panel fotowoltaiczny – składające się z połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych urządzenie, które zamienia energię promieniowania słonecznego bezpośrednio na prąd. Proces ten odbywa się dzięki zjawisku zwanym efektem fotowoltaicznym.

 

  1. Inwerter fotowoltaiczny (falownik) – urządzenie, które przetwarza wyprodukowany przez panele fotowoltaiczne prąd  stały DC na prąd zmienny AC.

 

  1. Konstrukcja – system mocowania instalacji fotowoltaicznej.

 

  1. Kabel solarny i elektryczny z zabezpieczeniami. 

 

JAK DZIAŁA?

 

Panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych, które z kolei zbudowane są z krzemu. Padające na krzem, jednostki światła (fotony) są przez niego pochłaniane, co powoduje wybijanie elektronu ze swojej pozycji, zmuszając go do ruchu. Ruch ten to przepływ stałego prądu elektrycznego. Chcąc uzyskać prąd zmienny, czyli taki jaki mamy w naszych gniazdkach, konieczne jest wykorzystanie inwertera.

 

 

 

DOBRA INFORMACJA:

Proces produkcji prądu ze słońca zachodzi w oparciu o podstawowe zjawiska fizyczne, które nie powodują emisji żadnych zanieczyszczeń.

 

Polecanym i stosowanym rozwiązaniem jest podłączenie systemu fotowoltaicznego sieciowo (on-grid), co oznacza, że instalacja jest zintegrowana z siecią publiczną elektryczną. Jest to tańsze rozwiązanie niż zastosowanie akumulatorów i dodatkowo umożliwia magazynowanie wyprodukowanej energii. Z instalacji fotowoltaicznej, ze względu na nasłonecznienie, 2/3 energii pozyskuje się latem, a 1/3 w zimie, zatem w słoneczne miesiące produkujemy jej więcej niż zużywamy. Dzięki podłączeniu do sieci możliwe jest przekazywanie energii do dystrybutora i odbieranie jej kiedy potrzebujemy. Za magazynowanie prądu dystrybutor pobiera 20%, czyli otrzymujemy 80% naszego prądu.

 

 

Warto pamiętać, ze uzyskany z naszej instalacji prąd ma nieco większą częstotliwość niż prąd sieciowy, zatem jest wykorzystywany w pierwszej kolejności. Dopiero później pobierany jest ten z sieci publicznej. W celu rozliczenia ilości wprowadzonego i odebranego prądu z sieci, dystrybutor po zgłoszeniu naszej instalacji fotowoltaicznej, ma obowiązek wymienić licznik na dwukierunkowy. Jeżeli instalacja nie pokrywa całkowicie naszego zapotrzebowania na prąd, jego niedobór dokupujemy z sieci, na warunkach zawartych w umowie kompleksowej.

 

GODNE ZAPAMIĘTANIA:

Produkując i konsumując energię stajemy się PROSUMENTAMI.

 

 

CZY W POLSCE JEST WYSTARCZAJĄCE SŁOŃCE?

 

Twierdzi się, że w Polsce nie istnieją odpowiednie warunki dla instalacji fotowoltaicznej. Nic bardziej mylnego! Średnie nasłonecznienie dla naszego kraju wynosi około 1000 kWh/m2, co daje nam 1600 godzin słońca.

 

Dodatkowo instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd nawet w zimę czy pochmurne dni. Słońce za dnia, zawsze w jakimś stopniu, przenika przez chmury.

 

FAKT:

Instalacja fotowoltaiczna nie produkuje prądu JEDYNIE w nocy

 

 

Mapa przedstawia średnie nasłonecznienie w Polsce

 

skala 1:5.000.000

 

Średnia roczna suma waha się:

 

od 1000 kWh/m2 (zielone fragmenty)

 

do 1160 kWh/m2 (pomarańczowe fragmenty)

 

 

Chcesz się dowiedzieć jakie warunki nasłonecznienia panują u Ciebie?

Zadzwoń: 665-569-526