Firma

Lion Energy Group Sp. z o.o.

Firma została założona z myślą o Tobie – sprawdź nas, zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Misja

Misją Lion Energy Group jest rozpowszechnienie informacji na temat korzyści płynących z nowych regulacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii oraz przedstawienie możliwości inwestycji we własne źródło energii odnawialnej dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców czy Jednostek Samorządu Terytorialnego. Nasza firma powstała z myślą o wszystkich tych, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości produkcji prądu na własne potrzeby lub sprzedaży energii elektrycznej w systemie aukcyjnym. Naszą misją było stworzenie kompleksowego rozwiązania wykorzystującego technologie solarne.

Wizja

Wizją Firmy Lion Energy Group jest dynamiczny rozwój i budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie całego kraju. Pragniemy, by instalacje fotowoltaiczne przynosiły wielowymiarowe korzyści zarówno dla Ciebie jak również dla Twoich najbliższych. Polska, jako kraj należący do Unii Europejskiej, zobowiązana jest do realizacji określonych celów ilościowych dotyczących produkcji prądu z Odnawialnych Źródeł Energii (cel na rok 2020 – 15% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w ogólnym bilansie produkowanej energii, 2030 – 20%). Pragniemy z Twoją pomocą stworzyć energetyczną niezależność naszego kraju, ponieważ sto tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 10 KW równe jest mocy Elektrowni Atomowej. Ponadto wspierając energetykę fotowoltaiczną chronimy przyrodę, która w dzisiejszych czasach i tak jest już wystarczająco zdegradowana.

Cele

Z obserwacji rynku można stwierdzić, że po wejściu w życie w Polsce ustawy OZE zachodnie koncerny zamierzają inwestować w fotowoltaikę właśnie na terenie naszego kraju. Celem Lion Energy Group jest maksymalna penetracja rynku oraz dotarcie do możliwie największej ilości Klientów, tak aby mikro i małe instalacje fotowoltaiczne były konkurencyjne dla zagranicznych i rodzimych koncernów. Cel jaki sobie postawiliśmy jest bardzo ambitny ale dzięki współpracy z liderami rynku energetyki odnawialnej jesteśmy przekonani, że go osiągniemy, a Ty osiągniesz go razem z nami.

Wartości Dodane

Powierzając nam budowę instalacji fotowoltaicznej, zyskują Państwo:

Kompleksową obsługę inwestorską we wszystkich etapach inwestycji:

 • przygotowanie niezbędnych wniosków (decyzja o warunkach zabudowy, wniosek o przyłączenie, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
 • projekt instalacji,
 • dobór optymalnych parametrów instalacji,
 • budowa mikroinstalacji (do 40 KW),
 • budowa małych instalacji,
 • budowa elektrowni fotowoltaicznej (powyżej 100 KW),
 • nadzór budowy instalacji.

Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji:

 • analizy ekonomiczne dla celów inwestycji fotowoltaicznej,
 • pomoc w uzyskaniu kredytu preferencyjnego przeznaczonego na cele inwestycyjne,
 • pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych na cele inwestycyjne,
 • ubezpieczenie inwestycji.

Reprezentację producentów energii elektrycznej Lion Energy Group przed organami władzy państwowej.

Możliwość współpracy z Lion Energy Group Sp. z o.o.